FOR DEM DER BYGGER OG UDVIKLER LANDET

Vi er et ambitiøst advokatfirma for ejendomsbranchen og andre aktører inden for byggeri og vedvarende energi.

LÆS MERE OM VORES SPECIALER NEDENFOR

Ejendoms­trans­aktioner

Vores advokater har solid erfaring fra alle typer af overdragelser vedrørende køb og salg af fast ejendom og ejendomsselskaber, hvor vi repræsenterer både danske og udenlandske klienter, som bl.a. består af børsnoterede og private investorer, pensionskasser og ejendomsfonde, samt foreninger.
LÆS MERE

Projekt­udvikling

Vi er blandt markedets førende specialister indenfor rådgivning omkring de juridiske spilleregler indenfor projektudvikling af fast ejendom i Danmark og udlandet.
LÆS MERE

Ejendoms­finansiering

Gangsted Advokatfirma er en anerkendt juridisk rådgiver på markedet for ejendomsfinansiering med en årelang erfaring i at rådgive og sparre med danske og udenlandske banker, låntagere, realkreditinstitutioner m.fl. i forhold omkring komplekse finansieringer af ejendomme, ejendomsprojekter, porteføljer og ejendomsselskaber.
LÆS MERE

Lejeret

Vi rådgiver vores klienter om alle forhold indenfor lejeretten. Herunder bistår vi med udarbejdelse af lejekontrakter, situationer, hvor der skal ske opsigelse eller ophævelse af lejere, regulering af leje, håndtering af klager fra lejere, herunder huslejenævns- og boligretssager.
LÆS MERE

Entreprise og byggeri

Vi har omfattende erfaring med byggeriets retsforhold, og repræsenterer både erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder og private aktører under større og mindre byggerier, herunder komplekse offentlige byggesager med meget store værdier på spil.
LÆS MERE

Regulering af fast ejendom, herunder plan- og miljøret

Området for regulering af fast ejendom er komplekst, og har betydning både i ved overdragelser, udvikling og ændret anvendelse af virksomheder og fast ejendom.
LÆS MERE

Selskabs­ret

Vi rådgiver i forbindelse med selskabsretlige problemstillinger, herunder vedrørende overdragelse af virksomhed, stiftelse af selskab, ændringer i bestående selskaber, fusioner, spaltninger af selskaber med videre.
LÆS MERE

Solcelle- og vindmølle investeringer

Som en naturlig del af vores juridiske og kommercielle ekspertise indenfor fast ejendom og entrepriseret yder vi rådgivning vedrørende investeringer i solcelleanlæg og vindmøller, herunder vedrørende projektering, overdragelse, opførelse, erhvervelse og strukturering af investeringer i solcelleanlæg og vindmøller.
LÆS MERE

We use cookies to improve our site and your experience. By continuing to browse our site you accept our cookie policy.