PERSONER

Frederik Bue Johnsen

Frederik indtrådte som en del af ejerkredsen i Gangsted i 2018. Han er igennem mere end 15 år specialiseret i entreprise- og byggeret, offentlige indkøb og udbud samt plan- og miljøret. Frederik er derudover specialiseret i konfliktløsning, og fører løbende sager indenfor sine specialeområder, herunder ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og ved domstolene.

Frederik har en fortid hos Kammeradvokaten, og repræsenterer bl.a. en række offentlige myndigheder i sager om entreprise og byggeri, herunder kontraktindgåelse over og under tærskelværdierne. Kunderne omfatter derudover almene boligorganisationer, professionelle og private bygherrer, entreprenørvirksomheder og tekniske rådgivere.

Ved siden af advokatgerningen er Frederik tidligere ekstern lektor i civilproces ved Københavns Universitet. Han underviser løbende i emner relateret til byggeri og konfliktløsning, og er derudover forfatter til bogen Syn og skøn i praksis, Polyteknisk Forlag, 2016.

Frederik er cand.jur. fra Københavns Universitet, fik sin advokatbeskikkelse i 2008 opnåede møderet for landsret i 2011.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

 • Homann Advokater 2014-2018
 • Kammeradvokaten 2011-2014
 • Nordia Advokatfirma 2005-2010
 • Københavns Amt, Teknisk Forvaltning 2003-2004

MEDLEMSKABER

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Danske Ejendomsadvokater
 • Dansk Selskab for Byggeret

Frederik indtrådte som en del af ejerkredsen i Gangsted i 2018. Han er igennem mere end 15 år specialiseret i entreprise- og byggeret, offentlige indkøb og udbud samt plan- og miljøret. Frederik er derudover specialiseret i konfliktløsning, og fører løbende sager indenfor sine specialeområder, herunder ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og ved domstolene.

Frederik har en fortid hos Kammeradvokaten, og repræsenterer bl.a. en række offentlige myndigheder i sager om entreprise og byggeri, herunder kontraktindgåelse over og under tærskelværdierne. Kunderne omfatter derudover almene boligorganisationer, professionelle og private bygherrer, entreprenørvirksomheder og tekniske rådgivere.

Ved siden af advokatgerningen er Frederik tidligere ekstern lektor i civilproces ved Københavns Universitet. Han underviser løbende i emner relateret til byggeri og konfliktløsning, og er derudover forfatter til bogen Syn og skøn i praksis, Polyteknisk Forlag, 2016.

Frederik er cand.jur. fra Københavns Universitet, fik sin advokatbeskikkelse i 2008 opnåede møderet for landsret i 2011.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

 • Homann Advokater 2014-2018
 • Kammeradvokaten 2011-2014
 • Nordia Advokatfirma 2005-2010
 • Københavns Amt, Teknisk Forvaltning 2003-2004

MEDLEMSKABER

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Danske Ejendomsadvokater
 • Dansk Selskab for Byggeret