PERSONER

Michala Bylov Rath

Advokat (H), associeret partner

mbr@gangsted.dk
+45 50 77 84 30

Michala startede hos Gangsted i 2023. Michala beskæftiger sig hovedsageligt med entrepriseret og teknisk rådgivningsjura. Hun har erfaring med rådgivning i alle byggeriets faser, både i forbindelse med aftaleindgåelse og i forhold til de juridiske udfordringer, der kan opstå under såvel projekterings- og udførelsesfasen, herunder håndtering af krav om ekstrabetaling, tidsfristforlængelse og forsinkelse, og krav i anledning af fejl og mangler. Michala har omfattende erfaring med teknisk komplicerede byggesager og har indgåede erfaring med at yde løbende sparring til projekter, og hun har gennem tidligere ansættelser opnået særlig indsigt i de juridiske forhold for tekniske rådgivere.

Michala er specialiseret i konfliktløsning, herunder omfattende voldgiftssager særligt ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt mæglingsprocesser, og hun har stor erfaring med at bistå i forbindelse med tvister mellem byggeriets parter, hvor Michala gennem sin mangeårige erfaring har bistået med behandling af tvister i forbindelse med en række omfattende og komplekse bygge- og anlægsprojekter. Michala har erfaring med at yde løbende sparring tidligt i konfliktsituationer med henblik på så vidt muligt at få konflikter løst på et tidligt stade således, at de kan løses effektivt og omkostningsbevidst. Michala har tidligere været konstitueret dommer i Østre Landsret og har gennemført Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse. Michala fører desuden løbende retssager ved de civile domstole inden for sine fagområder.

Michala er cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun fik  sin advokatbeskikkelse i 2006 og opnåede møderet for Højesteret i 2020.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE 

 • Sweco Danmark A/S 2021-2023
 • Advokatfirmaet Poul Schmidt / Kammeradvokaten 2015-2021
 • Hannes Snellmann 2010-2014
 • Plesner 2003-2010

MEDLEMSKABER 

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Dansk selskab for byggeret

 

Michala startede hos Gangsted i 2023. Michala beskæftiger sig hovedsageligt med entrepriseret og teknisk rådgivningsjura. Hun har erfaring med rådgivning i alle byggeriets faser, både i forbindelse med aftaleindgåelse og i forhold til de juridiske udfordringer, der kan opstå under såvel projekterings- og udførelsesfasen, herunder håndtering af krav om ekstrabetaling, tidsfristforlængelse og forsinkelse, og krav i anledning af fejl og mangler. Michala har omfattende erfaring med teknisk komplicerede byggesager og har indgåede erfaring med at yde løbende sparring til projekter, og hun har gennem tidligere ansættelser opnået særlig indsigt i de juridiske forhold for tekniske rådgivere.

Michala er specialiseret i konfliktløsning, herunder omfattende voldgiftssager særligt ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt mæglingsprocesser, og hun har stor erfaring med at bistå i forbindelse med tvister mellem byggeriets parter, hvor Michala gennem sin mangeårige erfaring har bistået med behandling af tvister i forbindelse med en række omfattende og komplekse bygge- og anlægsprojekter. Michala har erfaring med at yde løbende sparring tidligt i konfliktsituationer med henblik på så vidt muligt at få konflikter løst på et tidligt stade således, at de kan løses effektivt og omkostningsbevidst. Michala har tidligere været konstitueret dommer i Østre Landsret og har gennemført Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse. Michala fører desuden løbende retssager ved de civile domstole inden for sine fagområder.

Michala er cand.jur. fra Københavns Universitet. Hun fik  sin advokatbeskikkelse i 2006 og opnåede møderet for Højesteret i 2020.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE 

 • Sweco Danmark A/S 2021-2023
 • Advokatfirmaet Poul Schmidt / Kammeradvokaten 2015-2021
 • Hannes Snellmann 2010-2014
 • Plesner 2003-2010

MEDLEMSKABER 

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Dansk selskab for byggeret