PERSONER

Simone Reinhardt Nielsen

Simone startede hos Gangsted i 2022. Simone rådgiver i krydsfeltet mellem fast ejendom og offentlig ret. Hun beskæftiger sig blandt andet med plan- og miljøretlige forhold, herunder de forhold, som er aktuelle ved opførelse af byggeri. Simone rådgiver blandt andet i sager vedrørende kommune- og lokalplaner, miljøvurdering og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Simone beskæftiger sig herudover med entrepriseret, hvor hun rådgiver om indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og omkring de juridiske udfordringer, der opstår undervejs i byggefasen, samt i forbindelse med håndtering af tvister, herunder rets- og voldgiftssager, syn og skøn mv.

Derudover har Simone erfaring med at rådgive om generelle forvaltningsretlige spørgsmål, herunder forvaltningslovens sagsbehandlingsregler og reglerne om aktindsigt, kommunalfuldmagtsreglerne, herunder kommunale tilskud, hjemmelsspørgsmål, og andre offentligretlige forhold. Endelig har Simone erfaring med at rådgive offentlige myndigheder i sager om kontraktindgåelse over og under udbudslovens tærskelværdier, og opfyldelse og ændring af kontrakter, som har været i udbud.

Simone er cand.jur fra Københavns Universitet, og fik sin advokatbeskikkelse i 2020.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

  • Horten 2016-2021

Simone startede hos Gangsted i 2022. Simone rådgiver i krydsfeltet mellem fast ejendom og offentlig ret. Hun beskæftiger sig blandt andet med plan- og miljøretlige forhold, herunder de forhold, som er aktuelle ved opførelse af byggeri. Simone rådgiver blandt andet i sager vedrørende kommune- og lokalplaner, miljøvurdering og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Simone beskæftiger sig herudover med entrepriseret, hvor hun rådgiver om indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og omkring de juridiske udfordringer, der opstår undervejs i byggefasen, samt i forbindelse med håndtering af tvister, herunder rets- og voldgiftssager, syn og skøn mv.

Derudover har Simone erfaring med at rådgive om generelle forvaltningsretlige spørgsmål, herunder forvaltningslovens sagsbehandlingsregler og reglerne om aktindsigt, kommunalfuldmagtsreglerne, herunder kommunale tilskud, hjemmelsspørgsmål, og andre offentligretlige forhold. Endelig har Simone erfaring med at rådgive offentlige myndigheder i sager om kontraktindgåelse over og under udbudslovens tærskelværdier, og opfyldelse og ændring af kontrakter, som har været i udbud.

Simone er cand.jur fra Københavns Universitet, og fik sin advokatbeskikkelse i 2020.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

  • Horten 2016-2021