PERSONER

Trine Overby Laursen

Trine Overby Laursen beskæftiger sig med entrepriseret og teknisk rådgivningsjura. Hun rådgiver om forhold i stort set alle byggeriets faser, herunder rådgivning i forbindelse med indgåelse af bygge- og anlægskontrakter samt rådgiveraftaler, og navnlig omkring de juridiske udfordringer, som opstår undervejs i løbet af selve byggefasen, heriblandt håndtering af ekstrakrav, fejl og mangler, forsinkelses- og forstyrrelseskrav mv., samt det retslige efterspil. Trine er vant til at sparre med projektledelsen fra de tidligste faser i en konflikt for derigennem at få identificeret de centrale problemstillinger og koncentreret indsatsen om det væsentligste for at få håndteret konflikten effektivt og omkostningsbevidst.

Trine rådgiver primært private og offentlige bygherrer samt entreprenørvirksomheder, og har gennem årene bistået klienter i forbindelse med en række omfattende og komplekse bygge- og anlægsprojekter. Hun har bistået med juridisk rådgivning i forbindelse med opførelsen af alt fra etageboliger, til industri- og lagerbygninger, skoler, laboratorie- og forskningsbyggerier samt infrastrukturanlæg. Hun har stor erfaring med håndtering af tvister mellem byggeriets parter, herunder håndtering af syn og skøn, garantitræk, stadeforretninger samt behandling af omfattende og komplekse voldgiftssager.

Trine har udviklet og driver det digitale værktøj AB Matrix, der har fokus på samarbejdsforpligtelserne efter AB18-regelsættene set fra bygherreperspektiv. Trine er endvidere medlem af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Trine er cand.jur. fra Københavns Universitet, fik sin advokatbeskikkelse i 2007 og opnåede møderet for landsret i 2008.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

 • Aumento 2018-2020
 • Kammeradvokaten 2016-2018
 • Plesner 2009-2016
 • Nielsen & Thomsen 2008-2009
 • Bech-Bruun Advokatfirma 2004-2008

MEDLEMSKABER

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
 • Dansk selskab for byggeret
 • Dansk forening for voldgiftsret
 • Byggesocietet
 • Bygherreforeningen

Trine Overby Laursen beskæftiger sig med entrepriseret og teknisk rådgivningsjura. Hun rådgiver om forhold i stort set alle byggeriets faser, herunder rådgivning i forbindelse med indgåelse af bygge- og anlægskontrakter samt rådgiveraftaler, og navnlig omkring de juridiske udfordringer, som opstår undervejs i løbet af selve byggefasen, heriblandt håndtering af ekstrakrav, fejl og mangler, forsinkelses- og forstyrrelseskrav mv., samt det retslige efterspil. Trine er vant til at sparre med projektledelsen fra de tidligste faser i en konflikt for derigennem at få identificeret de centrale problemstillinger og koncentreret indsatsen om det væsentligste for at få håndteret konflikten effektivt og omkostningsbevidst.

Trine rådgiver primært private og offentlige bygherrer samt entreprenørvirksomheder, og har gennem årene bistået klienter i forbindelse med en række omfattende og komplekse bygge- og anlægsprojekter. Hun har bistået med juridisk rådgivning i forbindelse med opførelsen af alt fra etageboliger, til industri- og lagerbygninger, skoler, laboratorie- og forskningsbyggerier samt infrastrukturanlæg. Hun har stor erfaring med håndtering af tvister mellem byggeriets parter, herunder håndtering af syn og skøn, garantitræk, stadeforretninger samt behandling af omfattende og komplekse voldgiftssager.

Trine har udviklet og driver det digitale værktøj AB Matrix, der har fokus på samarbejdsforpligtelserne efter AB18-regelsættene set fra bygherreperspektiv. Trine er endvidere medlem af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Trine er cand.jur. fra Københavns Universitet, fik sin advokatbeskikkelse i 2007 og opnåede møderet for landsret i 2008.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

 • Aumento 2018-2020
 • Kammeradvokaten 2016-2018
 • Plesner 2009-2016
 • Nielsen & Thomsen 2008-2009
 • Bech-Bruun Advokatfirma 2004-2008

MEDLEMSKABER

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed
 • Dansk selskab for byggeret
 • Dansk forening for voldgiftsret
 • Byggesocietet
 • Bygherreforeningen