FOR DEM DER BYGGER OG UDVIKLER LANDET

Vi er et ambitiøst advokatfirma for ejendomsbranchen og andre aktører inden for byggeri og vedvarende energi.

LÆS MERE OM VORES SPECIALER NEDENFOR

Ejendoms­trans­aktioner

Vores advokater har solid erfaring fra alle typer af overdragelser vedrørende køb og salg af fast ejendom og ejendomsselskaber, hvor vi repræsenterer både danske og udenlandske klienter, herunder børsnoterede og private investorer, pensionskasser og ejendomsfonde, samt foreninger.
LÆS MERE

Projekt­udvikling

Vi er blandt markedets førende specialister indenfor rådgivning omkring de juridiske spilleregler indenfor projektudvikling af fast ejendom i Danmark og udlandet.
LÆS MERE

Entreprise og byggeri

Vi har omfattende erfaring med byggeriets retsforhold, og repræsenterer både erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder og private aktører under større og mindre byggerier, herunder komplekse offentlige byggesager med meget store værdier på spil.
LÆS MERE

Lejeret

Vi rådgiver vores klienter om alle forhold indenfor lejeret. Hos Gangsted er vi specialister indenfor både boliglejeret og erhvervslejeret med mere end 30 års erfaring.
LÆS MERE

Udbud og kontrakter

Vores advokater yder bistand vedrørende mange typer af kontrakter og aftaler, både ved indgåelsen af disse, og i tilfælde af efterfølgende konflikt eller uenighed mellem parterne.
LÆS MERE

Selskabs­ret

Vi rådgiver om selskabsretlige problemstillinger, herunder vedrørende overdragelse af virksomhed, stiftelse af selskab, ændringer i bestående selskaber, fusioner, spaltninger af selskaber med videre.
LÆS MERE

Solcelle- og vindmølle investeringer

Som en naturlig del af vores juridiske og kommercielle ekspertise indenfor fast ejendom og entrepriseret yder vi rådgivning vedrørende investeringer i solcelleanlæg og vindmøller, herunder vedrørende projektering, overdragelse, opførelse, erhvervelse og strukturering af investeringer i solcelleanlæg og vindmøller
LÆS MERE

Regulering af fast ejendom, herunder plan- og miljøret

Området for regulering af fast ejendom er komplekst, og har betydning både ved overdragelser, udvikling og ændret anvendelse af virksomheder og fast ejendom.
LÆS MERE

AB Matrix

Matrix giver byggefolk hurtige svar på spørgsmål om AB18-reglerne. Hjælpeværktøjet AB Matrix er blevet videreudviklet, og vi stiller det digitale redskab gratis til rådighed for byggebranchens aktører.
LÆS MERE

INTERNATIONALT: LEI-NETWORK

Har du behov for en udenlandsk advokat, der kan bistå dig inden for dit område? Vi er medlem af LEI-International. Det er et netværk af betydende nationale advokatfirmaer, som vi kan henvise til eller være point of entry overfor. Der er en række af de medvirkende advokatfirmaer med særligt speciale på fast ejendom – fx i Norge og Sverige og som vi samarbejder hyppigt med. Læs mere her
LÆS MERE