Matrix giver byggefolk hurtige svar på spørgsmål om AB18-reglerne. Hjælpeværktøjet AB Matrix er blevet videreudviklet, og vi stiller det digitale redskab gratis til rådighed for byggebranchens aktører.

Hvad siger AB18-reglerne om, hvordan bygherre, rådgiver og entreprenør er forpligtet til at samarbejde om fx planlægningen af et byggeri? Det kan man let blive i tvivl om ude på byggepladsen, men hjælpen er nær: På websitet ABMatrix.dk kan man hurtigt få svar på langt de fleste gængse spørgsmål om samarbejdet i AB18-reglerne.

Den nye AB Matrix er en forbedret webbaseret version af den app, som advokat og partner Trine Overby Laursen udviklede i 2019, efter at AB18-reglerne trådte i kraft og havde skærpet samarbejdsforpligtelserne mellem byggebranchens aktører. Projektledere m.fl. i bygherreorganisationer, rådgiver- og entreprenørvirksomheder i hundredevis har lige siden anvendt AB Matrix, når de har haft brug for et hurtigt overblik over de nye bestemmelser og kravene til samarbejde i AB18-reglerne.

På baggrund af brugernes store tilfredshed er værktøjet i maj 2021 blevet opdateret og videreudviklet af Trine Overby Laursen.

– Jeg er glad for, at byggebranchens aktører har taget så godt imod AB Matrix. Da jeg udviklede den første version, var det med målet om at bidrage til at gøre samarbejdsforpligtelserne i AB18 enklere at overskue for byggebranchens aktører og at gøre dem fortrolige med de ændrede spilleregler. Forpligtelserne er segmenteret efter de tre nøgleelementer i enhver byggesag: Tid, pris og kvalitet, og alt afhængig af om kontrakten er på AB-, ABT- eller ABR-vilkår. I den nye version har vi på baggrund af brugernes respons valgt at fastholde den overskuelige inddeling, og derudover er værktøjet suppleret med en række nye skabeloner og checklister. Desuden har vi løftet designet og siden fremstår mere dynamisk.

Brugernes tilbagemeldinger er centrale i den løbende udvikling af værktøjet. Derfor har Gangsted Advokatfirma netop foranlediget interviews med en række brugere for at høre mere om anvendelsen i praksis og tage imod deres input til, hvordan AB Matrix kan videreudvikles.

– Vi ved, at brugerne anvender AB Matrix som et opslagsværk, når de er i tvivl om samarbejdsforpligtelserne. De bruger værktøjet på farten, typisk et par gange om måneden, men ind imellem oftere, når de står med konkrete udfordringer i et byggeprojekt, som når de fx skal checke reglerne om tidsfristforlængelser og dagbod. Brugerne er glade for at kunne få svar på deres spørgsmål via deres telefon eller tablet. De behøver dermed ikke at tage ind på kontoret for at slå op i fysiske opslagsværker. Med AB Matrix kan brugerne hurtigt selv finde en løsning på akutte problemer – og vi hører først fra dem, når de har brug for en ekstern, juridisk vurdering.

Vi glæder os over, at AB Matrix er et relevant og værdifuldt værktøj for en stor del af advokatfirmaets klienter og samarbejdspartnere.

– Vi er et specialistkontor inden for bygggeri og fast ejendom, og vi har en klar ambition om at være markedsledende. AB Matrix passer rigtig godt ind i vores strategi, og selv om det kan virke kontraproduktivt at stille specialiseret, juridisk rådgivning gratis til rådighed med AB Matrix, så har vi valgt at gøre det for at knytte os nærmere til vores gode klienter og centrale samarbejdspartnere.

Alle kan gratis få adgang til AB Matrix på: https://www.abmatrix.dk/