Vi rådgiver vores klienter om alle forhold indenfor erhvervslejeretten. Herunder bistår vi med udarbejdelse af lejekontrakter, situationer, hvor der skal ske opsigelse eller ophævelse af lejere, regulering af leje og håndtering af klager fra lejere.

Mange virksomheder drives i dag fra lejede erhvervslokaler, hvorfor en god og afbalanceret erhvervslejekontrakt er afgørende for virksomheden.

Parterne har i erhvervslejeforhold som udgangspunkt aftalefrihed, og derfor mulighed for omfattende forhandlinger mellem parterne. Er der intet aftalt, udfylder erhvervslejeloven både rettigheder og forpligtigelser. Det er derfor af afgørende betydning, hvad der er aftalt i erhvervslejekontrakten samt hvilke ufravigelige regler fra loven som finder anvendelse.

Vi er specialister i rådgivning omkring erhvervslejeret samt håndtering af tvister om erhvervslejemål ved domstolene såvel som ved voldgift.

Vores team bistår løbende et stort antal udlejere med udarbejdelse, fortolkning og forhandling af erhvervslejeaftaler. Her holder vi skarpt fokus på både de kommercielle interesser og de juridiske forhold, som kan have afgørende betydning for den enkelte part.

Vi har stor erfaring med rådgivning i erhvervslejeret, og bistår vores klienter indenfor alle erhvervslejerettens områder.

Vores dygtige advokater bistår blandt andet vores klienter med rådgivning om:

  • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter
  • Regulering af leje
  • Indeksregulering, vedligeholdelsesudgifter, driftsudgifter samt skatter og afgifter
  • Håndtering af klager fra lejere
  • Opsigelses-, annullations- og ophævelsessituationer
  • Istandsættelse ved fraflytning og formkrav ved aflevering af lejemål
  • Betalingsmisligholdelse og fristberegning
  • Afstemning og forhandling af kommercielle forhold, således at resultatet bliver en markedskonform erhvervslejeaftale

Erhvervslejeretten er foruden et større regelsystem reguleret af en omfattende retspraksis, som vores advokater har indgående kendskab til og været med til at præge udviklingen af gennem mange år.

Flere af vores advokater har herudover undervist i lejeretlige emner, herunder ved at fungere som ekstern lektor på Københavns Universitet, og skrevet artikler og lærebøger om erhvervslejeloven.