Specialer

Lejeret

Vi rådgiver vores klienter om alle forhold indenfor lejeretten. Herunder bistår vi med udarbejdelse af lejekontrakter, situationer, hvor der skal ske opsigelse eller ophævelse af lejere, regulering af leje, håndtering af klager fra lejere, herunder huslejenævns- og boligretssager.

Vi rådgiver vores klienter om alle forhold indenfor såvel boliglejeretten som erhvervslejeretten. Såvel boliglejeretten som erhvervslejeretten er et komplekst område, der er underlagt omfattende regulering og praksis.

Vi har, qua vores mangeårige virke indenfor det lejeretlige område, stor erfaring med at gennemskue komplekse problemstillinger indenfor lejeretten og bistår primært klienter på udlejersiden.

Vores lejeretsteam bistår blandt andet med rådgivning om:

  • Udarbejdelse af lejekontrakter
  • Sager om lejeregulering af enhver art
  • Bistand i forbindelse med opsigelser, ophævelser samt øvrige misligholdelsessituationer
  • Bistand i forbindelse med fraflytning, herunder istandsættelses problemstillinger
  • Tvister, konfliktløsning og voldgift.

Vi forsøger at yde en kyndig og pragmatisk rådgivning med fokus på gode kommercielle løsninger.

Kontakt en af vores specialister på området:

 

We use cookies to improve our site and your experience. By continuing to browse our site you accept our cookie policy.