Specialer

Ejendoms­finansiering

Gangsted Advokatfirma er en anerkendt juridisk rådgiver på markedet for ejendomsfinansiering med en årelang erfaring i at rådgive og sparre med danske og udenlandske banker, låntagere, realkreditinstitutioner m.fl. i forhold omkring komplekse finansieringer af ejendomme, ejendomsprojekter, porteføljer og ejendomsselskaber.

Gennem mangeårig erfaring med finansiering af forskellige typer ejendomme er vi fortrolige med at give kvalificerede og kommercielle anbefalinger til, hvilken finansieringsløsning, der ville give det mest optimale resultat for vores klient.

Vi kan tilbyde rådgivning indenfor samtlige områder relateret til ejendomsfinansiering:

 • Ejendomsfinansiering, herunder bygge- og projektfinansiering
 • Finansiering af investeringsejendomme
 • Refinansiering af eksisterende lån
 • Struktureret ejendomsfinansiering
 • Bankfinansiering (stående, tilsagnsbaseret mv.)
 • Egenkapitallignende finansieringsformer (ansvarlige lån, konvertible lån mv.)
 • Realkreditlån, langfristede lån og ejendomsobligationer
 • Sale and leaseback
 • Tvister, tvangsfuldbyrdelse og nødlidende engagementer
 • Mulighed for afdragsfrihed
 • Fastsættelses af bidragssatser
 • Udenlandsk sikkerhedsstillelse

Udover selve rådgivningen udarbejder vores advokater også låneaftaler og sikkerhedsdokumenter, herunder etablering af pant i fast ejendom, salgs- og pantsætningsforbud, transport i lejebetaling, pantsætning af afståelsesrettigheder og goodwill samt enhver anden form for sikkerhed.

Derudover bistår vi tillige med udstedelse af legal opinions og second opinions og anden nødvendig dokumentation til brug for opfyldelse af vilkårene for låneudbetaling. Vi assisterer også indenfor bestyrelsesarbejde i ejendoms- og udviklingsselskaber.

Kontakt en af vores specialister på området:

We use cookies to improve our site and your experience. By continuing to browse our site you accept our cookie policy.