Vi har omfattende erfaring med byggeriets retsforhold, og repræsenterer både erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder og private aktører under større og mindre byggerier, herunder komplekse offentlige byggesager med meget store værdier på spil.

Sager mellem byggeriets parter indebærer ofte store risici og store værdier, og stiller særlige krav til en saglig og løsningsorienteret tilgang.

I sagens indledende forløb tilbyder vi bistand ved forhandling og indgåelse af kontrakter, både om entreprise og teknisk rådgivning. Vi bistår også under offentlige udbud, samt strukturering af samarbejdet og forventningsafstemning mellem parterne.

Under hele forløbet bistår vi løbende med juridisk sparring, f.eks. om fremgangsmåden ved forsinkelse af byggeriet, vedrørende krav på ekstrabetaling, eller omkring mangler og syn og skøn.

Vores fokus er på at sikre fremdriften og om muligt undgå konflikt – og altid med øje på de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved en given fremgangsmåde.

Er konflikten en realitet, bistår vi med at stille kunden i den bedst mulige situation. Vi har omfattende erfaring med teknisk komplicerede syns- og skønssager, og fører jævnligt sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og ved domstolene.

Kontakt en af vores specialister på området.

AB Matrix