Vi er blandt markedets førende specialister indenfor rådgivning omkring de juridiske spilleregler indenfor projektudvikling af fast ejendom i Danmark og udlandet.

Vi kan rådgive i alle projektets faser, hvad enten det drejer sig om renovering af eksisterende bygninger til andet ejendomsformål, nedrivning af ældre ejendomme, eller opførelse af nybyggeri til boligudvikling eller erhvervsudlejning, ligesom vi rådgiver indenfor samarbejdet mellem projektudvikler, investorer, banker, og revisorer m.m.

Vores advokater har oparbejdet en helt særlig ekspertise, indsigt og forståelse indenfor projektudvikling. De har solide erfaringer med at bistå både danske og internationale klienter med alt fra rådgivning i udvikling af idéen til den faktiske gennemførelse af projektet, samt assistere i processen med at gøre projektet salgsmoden og rådgive i gennemførelsen af selve projektsalget.

Vores advokater rådgiver bl.a. om:

  • Udarbejdelse af kontrakter i forbindelse med køb af fast ejendom og videresalg af fast ejendom efter gennemførelse af et ejendomsprojekt i Danmark og i udlandet,
  • Finansieringsaftaler, herunder finansiel rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom samt i forbindelse med gennemførelsen af et ejendomsprojekt,
  • Omstrukturering af ejendomsprojektet,
  • Compliance med myndighedskrav og kommunikation med myndighederne,
  • Lovreguleringen og opdateringer i særlove relevant for projektudvikling, f.eks. planlovgivning, byggelovgivning, byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser samt miljøet,
  • Selskabsretlig rådgivning, herunder stiftelse af selskaber, udarbejdelse af ejeraftaler, strategisk og ledelsesrådgivning,
  • Kontraktudarbejdelse nødvendige for ejendomsprojektet, herunder samarbejdsaftaler, aftale om entreprisen, erhvervslejekontrakter m.v.,
  • Skattemæssige aspekter relevant i overvejelserne i forbindelse med køb af fast ejendom, gennemførelsen af ejendomsprojektet, beskatning ved videresalg samt skatteoptimering og -planlægning rent selskabsskatteretligt og/eller potentiel personbeskatning.

Kontakt en af vores specialister på området.