Området for regulering af fast ejendom er komplekst, og har betydning både ved overdragelser, udvikling og ændret anvendelse af virksomheder og fast ejendom.

Vi har omfattende erfaring og ekspertise indenfor området, herunder i relation til ekspropriation, fredninger, servitutter, kommune- og lokalplaner mv.

Derudover er vi højt specialiserede i behandling af sager relateret til jordforurening, spildevand, naturbeskyttelse, vandforsyning, godkendelsespligtig virksomhed samt sager vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Vi varetager desuden sager om tilladelser, forbud og påbud, klager og behandling i Planklagenævnet, i Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller ved domstolene.

Vores fokus er at sørge for en smidig og effektiv proces. Det er vores erfaring, at risici i forhold til plan- og miljøspørgsmål skal afdækkes i god tid, og kan ofte håndteres og foregribes f.eks. ved aftale eller forsikringsdækning.

Kontakt en af vores specialister på området.