Vi rådgiver om selskabsretlige problemstillinger, herunder vedrørende overdragelse af virksomhed, stiftelse af selskab, ændringer i bestående selskaber, fusioner, spaltninger af selskaber med videre.

Vores advokater har mange års erfaring med at bistå selskaber med alle de udfordringer og problemstillinger, som et selskab og selskabets ejere kommer ud for:

  • I forbindelse med etablering af et selskab bistår vi blandt andet med vejledning i forhold til den mest hensigtsmæssige selskabsform (f.eks. ApS eller A/S) og selve selskabsstiftelsen
  • Udarbejdelse af ejeraftaler mellem ejerne, så spillereglerne mellem ejerne er helt klare, og der således i videst muligt omfang undgås en senere tvist mellem ejerne
  • Rådgivning om regler og retningslinjer for bestyrelsen samt om bestyrelsesansvar
  • Ved allerede etablerede selskaber rådgiver vi blandt andet om overholdelse af selskabsloven, ændringer i ledelse og revision, samt muligheden for at ændre selskabet
  • Rådgivning i forhold til overvejelser om fusioner, spaltninger, og genoptagelse af selskaber, og vi hjælper selskaberne med at føre dette ud i livet
  • Hvis der skal foretages investeringer i selskaber (kapitalforhøjelse), eller hvis selskabet ønsker at foretage en kapitalnedsættelse
  • Overholdelse af reglerne for generalforsamlinger
  • Rådgive selskaber i forbindelse med optagelse af nye ejere, eller hvis en eller flere ejere ønsker at forlade selskabet
  • Generationsskifte

Vores selskabsretlige rådgivning er altid løsningsorienteret og strategisk, og vi ønsker at være fast samarbejdspartner for de selskaber, som søger en dygtig selskabsretlig rådgiver.

Kontakt en af vores specialister på området.