Som en naturlig del af vores juridiske og kommercielle ekspertise indenfor fast ejendom og entrepriseret yder vi rådgivning vedrørende investeringer i solcelleanlæg og vindmøller, herunder vedrørende projektering, overdragelse, opførelse, erhvervelse og strukturering af investeringer i solcelleanlæg og vindmøller

Vi er specialister i rådgivning om alle spørgsmål inden for solcelle- og vindmølle investeringer med en omfattende national og international erfaring.

Vi har igennem årerne haft et særligt fokus på at holde os ajour med udviklingen for solcelle og vindmølle investeringer og ydet rådgivning, der har udmøntet sig i investeringer i vedvarende energi, hvor anlæggene i dag har en samlet kapacitet på over 100 MW.

Vores rådgivning udspringer som en naturlig del af vores juridiske ekspertise og vores omfattende kommercielle branchekendskab indenfor fast ejendom og entrepriseret. Vi har et særdeles godt kendskab til markedet og lovreguleringen indenfor solcelle- og vindmølle investeringer, og vi kan bl.a. rådgive dig om din økonomiske og skattemæssige position samt evt. ændrede lovbestemmelser samt vores erfaringer fra praksis.

Overvejer du at investere i solcelle- og vindmølle prospekter skal det bl.a. overvejes, hvilken investeringsform du ønsker at anvende, f.eks. som et A/S eller P/S; hvordan du opnår optimal risikospredning; samt hvilke afkastmuligheder og risici, der er forbundet med din investering, så du som investor er bedst muligt klædt på til at følge udviklingen og nyde godt af resultaterne i din investering.

Vi kan hjælpe dig med at afdække eventuelle løbende spørgsmål i investeringsforløbet, der måtte opstå under kommunikation mellem dig og administrator af investeringsprojekterne.

I vores rådgivning indgår bl.a. gennemgang af investeringsprojektet, din rolle og ansvar i investeringen, og at identificere dine forventninger til projektet overfor udbyderen af investeringen. Vi udarbejder og gennemgår samtlige kontrakter forbundet med investeringen, heriblandt vedrørende overdragelse, opførelse, erhvervelse og strukturering.

Kontakt en af vores specialister på området.