Vores advokater yder bistand vedrørende mange typer af kontrakter og aftaler, både ved indgåelsen af disse, og i tilfælde af efterfølgende konflikt eller uenighed mellem parterne.

Vi rådgiver både ordregivende myndigheder og tilbudsgivende virksomheder om spørgsmål i forbindelse med udbud og licitation.

Bistanden omfatter rådgivning om indgåelse af offentlige kontrakter over og under tærskelværdierne, bistand med udarbejdelsen af udbuds- og kontraktdokumenter, eller juridisk kvalitetssikring af materiale, der allerede er udarbejdet, og endelig bistand under udbudsprocessen, herunder i tilfælde af gennemførelse af forhandlinger mv.

Vi arbejder ofte tæt sammen med arkitekter og bygherrerådgivere i udbudsprocessen, således at processen gennemføres på den måde, der for kunden er mest fordelagtig, både tidsmæssigt og økonomisk.

I tilfælde af tvister om udbud eller licitation bistår vi ved løsning af disse, herunder og om nødvendigt ved førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud, eller ved domstolene.

Kontakt en af vores specialister på området.