Bilen har været med til at definere udformningen af vores byer. Med udviklingen af metro, letbaner, cykelstier, elbiler, delebiler og snart førerløse biler er byrummet under forandringer. Forandringerne kommer til at have stor betydning for værdisætning af ejendomme både i og udenfor byerne – med væsentlige konsekvenser for husejere, virksomheder, det offentlige og investorer.

Gangstedrapporten beskriver 10 udviklingstrends, der kan have betydning for fremtidens ejendomsinvesteringer:

1. Folk vil være villige til at pendle længere! Dette vil særligt begunstige naturskønne områder med stor herlighedsværdi.

2. Områder med dårlige forbindelser til offentlig transport vil få størst udbytte af de nye mobilitetsløsninger og dermed opleve stigende attraktivitet.

3. I takt med at internethandel overtager en større andel af detailhandlen, vil denne undergå store forandringer. Det er vigtigt at forstå disse forandringer, hvis man investerer i ejendomme indrettet til detailhandel.

4. Det er vigtigt at analysere om parkeringsarealer vil kunne frigives til øvrige formål, og hvilken betydning det vil have for det samlede udbud af boligkvadratmeter og priser.

5. Mange af de tommelfingerregler, du som ejendomsinvestor har lært gennem årene, står for at blive ændret.

6. Nye mobilitetsløsninger kan reducere betydningen af nærhed til skole og fritidsaktiviteter.

7. Ejendomme tæt på veje med meget start-stop kørsel, der er prissat lavere pga. støjgener fra trafikken, vil i takt med elbilens indtog opleve stigende attraktivitet.

8. De områder i København, der har en relativ lav kvm-pris og hvis overvejende attraktivitet består af nærheden til centrum, vil formentlig opleve et større nedadgående prispres.

9. Elbiler vil i fremtiden, med stor sandsynlighed, udgøre den primære transportform, hvilket betyder at opladningsmuligheder skal indtænkes i mange typer ejendomsinvesteringer.

10. Udbygningen af infrastrukturen med metro og letbane vil reducere behovet for at eje en bil for folk, der bor i København og nær letbanen. Det vil påvirke folks valg af bolig og ikke mindst behovet for antallet af parkeringspladser i København.