I 2035 har verden forandret sig radikalt. Flere ekstreme vejrhændelser har fået befolkningen over hele verden til at åbne øjnene for, at der er behov for drastiske ændringer. De rigtige holdninger er i vid udstrækning erstattet af faktisk handling.

Gangstedrapporten fokuserer på fremtidens ejendomsmarked efter den grønne omstilling og præsenterer 8 udviklingstendenser for 2035:

1. BOLIGEN MISTER SIN DOMINANS SOM STATUSSYMBOL: Når klimaforandringerne slår igennem, vil vi se en grundlæggende holdningsændring til boligforbruget. Prangende byggeri og overflødige kvadratmeter vil i stigende grad blive betragtet som forkert.

2. BOLIGMÆSSIGT OVERFORBRUG SØGES ELIMINERET: Overforbrug søges aktivt elimineret fra offentlig side. Københavns regel om minimumstørrelse af boliger vil blive erstattet af en afgift, hvis man besidder mere end 40 m2 bolig pr. person.

3. NYBYGGERI BLIVER EN NICHE: Der vil ske et markant skifte i branchen fra opførelse og salg af byggeri mod renovering og vedligehold.

4. BYGGERI SKAL VÆRE KLIMAPOSITIVT: Foruden krav om anvendelse af genbrugsmaterialer, vil der blive stillet krav om at færdige bygninger skal være klimapositive over deres levetid.

5. INVESTERINGSLYSTEN I BYGGERIET FALDER MARKANT: Internationale investorer ser imod andre investeringsobjekter, og imod investeringer i nybyggeri uden for Europa, hvor klimakravene er færre.

6. DELEØKONOMI ÆNDRER AREALANVENDELSEN: De højere forbrugsafgifter og ny teknologi vil tage deleøkonomi til et nyt niveau. Det skaber grundlæggende ændringer af arealanvendelsen.

7. RESHORING BETYDER VÆKST I AREALER TIL LAGER OG PRODUKTION: Flere virksomheder flytter produktion tilbage til Danmark, hvilket vil øge efterspørgslen efter arealer til lager og produktion.

8. FRA SOLKYSTEN TIL VESTKYSTEN: I stedet for at danskerne tager sydpå til varmen om sommeren, tager sydeuropæerne til Danmark for at komme væk fra varmen. Turistøkonomien i Danmark vil vokse markant.