Finansieringsret

SCROLL

Finansieringsretten er et af de mange komplicerede områder Gangsted Advokatfirma har stor ekspertise inden for. Vi kan rådgive omkring alle facetter af Finansret, både som kredittager og som kreditgiver. 

Vi har solid erfaring med alle former for finansiering. Vi rådgiver bl.a. banker og finansielle institutioner samt større låntagere om:

 • Akkvisitionsfinansiering, herunder om sikkerhedsstrukturer og interkreditor forhold;
 • Virksomhedsfinansiering, herunder om almindelige erhvervslån og kassekreditter, revolverende kreditfaciliteter, cash pooling samt om varekreditter og andre former for supply chain finansiering;
 • Finansiering af solcelleanlæg og vindmøller;
 • Struktureret finansiering, herunder securitisation;
 • Kapitalmarkedsret i form af udstedelse af obligationslån samt refinansiering og restrukturering af obligationslån.

Gangsted Advokatfirma har advokater der forstår finansieringskilder (herunder deres markeder og vilkår), de finansieringsretlige regler og den aftalepraksis, der har juridisk og forretningsmæssig betydning for kapitalselskabers finansiering.

Vores dygtige advokater kan identificere de retlige problemer, der på udvalgte områder kan opstå ved selskabers eller andre aktivers finansiering, herefter kan de gå ind og kompetent rådgive og sparre omkring den givne situation.

Finansieringsretlig rådgivning ydes til følgende institutioner og partnere blandt andre:

 • Asset managers
 • Erhvervsvirksomheder og kapitalfonde
 • Finansieringsselskaber og leasingselskaber
 • Investeringsfonde og hedgefonde
 • Pensionskasser
 • Pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder

Vore advokater kan rådgive om:

 • Ledelsens pligter, herunder pligten til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab og til at varetage selskabets bedste interesse (corporate benefit)
 • Offentligt udbud af kapitalandele
 • Selvfinansiering, herunder udbytte efter overtagelse/debt push down, refinansiering af målselskabets gæld efter overtagelse, målselskabets tilbagetræden for akkvisitionsgæld og koncernlån
 • Udstedelse af kapitalandele og konvertible gældsbreve
 • Optagelse af banklån, herunder bilaterale lån, klublån og syndikerede lån
 • Udstedelse af erhvervsobligationer
 • Optagelse af koncerninterne lån, herunder deltagelse i cash pool-ordninger
 • Optagelse af efterstillede lån, herunder juniorlån og ansvarlige lån
 • Kaution og sikkerhedsstillelse for lån, herunder strukturering af sikkerhedspakke, selskabsretlige begrænsninger og pant stillet til fordel for en repræsentant for de til enhver tid værende panthavere.

Kontakt Gangsted Advokatfirma for at høre, hvordan vi bedst hjælper dig.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept.

Luk