Klientoplysninger

KONTAKTOPLYSNINGER

Gangsted Advokatfirma I/S
c/o Winsløw Advokatpartnerselskab
Gammel Strand 34, 1202 København K
CVR nr. 34 02 53 39

gap@winlaw.dk

KLIENTKONTO

Jyske Bank, Vesterbrogade 9, 1780 København V, Registreringsnummer: 5078, Kontonummer: 1078246, IBAN-nummer: DK1250780001078246, BIC-kode/SWIFT-adresse: JYBADKKK

FORSIKRING

Gangsted Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Gangsted Advokatfirmas ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg Forsikring A/S med police nr.: 600-104.137.

LOVVALG OG VÆRNETING

Eventuelle tvister om rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.