PERSONER

Frederik Pelch Barfod

Frederik startede hos Gangsted i 2018. Frederik er igennem mere end 10 år specialiseret i entreprise- og byggeret og forsikrings- og erstatningsret, herunder særligt inden for rådgiveransvar, hvor han bl.a. repræsenterer professionelle og private bygherrer, entreprenørvirksomheder og ejendomsmæglere i sager om professionsansvar og honorar. Desuden har Frederik lang erfaring inden for tvangsauktioner og anden omsætning af fast ejendom.

Frederik har stærke kompetencer indenfor konfliktløsning, og fører løbende sager indenfor sine specialeområder ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og ved domstolene.

Frederik har desuden undervist ejendomsmæglere i omsætning af fast ejendom og professionsansvar.

Frederik er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Han fik sin advokatbeskikkelse i 2008 og opnåede møderet for landsret i 2016.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

 • Ejendomstransaktioner
 • Entreprise og byggeri
 • Forsikringssager, herunder professionelle ansvarsforsikringssager særligt i tilknytning til fast ejendom.
 • Pantebrevs- og realkreditinkasso, herunder rådgivning vedrørende nødlidende ejendomme og tvangsauktioner
 • Tvistløsning, herunder såvel sagsførelse for domstolene og for voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

 • NJORD Law Firm 2018
 • Windahl Sandroos & Co. Advokatpartnerselskab 2016-2018
 • Bang & Regnarsen, MAQS og NJORD Law Firm 2008-2016
 • Advokatfirma Christian Harlang 2007-2008
 • Thisted Forsikring G/S 2005-2007
 • Fødevareministeriet 2004
 • Integrationsministeriet 2002-2004

MEDLEMSKABER

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater

Frederik startede hos Gangsted i 2018. Frederik er igennem mere end 10 år specialiseret i entreprise- og byggeret og forsikrings- og erstatningsret, herunder særligt inden for rådgiveransvar, hvor han bl.a. repræsenterer professionelle og private bygherrer, entreprenørvirksomheder og ejendomsmæglere i sager om professionsansvar og honorar. Desuden har Frederik lang erfaring inden for tvangsauktioner og anden omsætning af fast ejendom.

Frederik har stærke kompetencer indenfor konfliktløsning, og fører løbende sager indenfor sine specialeområder ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, og ved domstolene.

Frederik har desuden undervist ejendomsmæglere i omsætning af fast ejendom og professionsansvar.

Frederik er cand.jur. fra Aarhus Universitet. Han fik sin advokatbeskikkelse i 2008 og opnåede møderet for landsret i 2016.

HOVEDARBEJDSOMRÅDER

 • Ejendomstransaktioner
 • Entreprise og byggeri
 • Forsikringssager, herunder professionelle ansvarsforsikringssager særligt i tilknytning til fast ejendom.
 • Pantebrevs- og realkreditinkasso, herunder rådgivning vedrørende nødlidende ejendomme og tvangsauktioner
 • Tvistløsning, herunder såvel sagsførelse for domstolene og for voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed

TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE

 • NJORD Law Firm 2018
 • Windahl Sandroos & Co. Advokatpartnerselskab 2016-2018
 • Bang & Regnarsen, MAQS og NJORD Law Firm 2008-2016
 • Advokatfirma Christian Harlang 2007-2008
 • Thisted Forsikring G/S 2005-2007
 • Fødevareministeriet 2004
 • Integrationsministeriet 2002-2004

MEDLEMSKABER

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater